Kétüsz Kapuvár Kft.

 

Társaságunk bemutatása, szolgáltatási terület

 

 

Cégünk fő tevékenysége a hagyományos kéményseprés, ellenőrzés. Megrendelésre végezzük a kémények szakvéleményezését, műszaki felülvizsgálatát.

Társaságunk 2008. június 1-jén alakult, mint a KÉTÜSZ KFT. egyik jogutódja. Szolgáltatásunkat Győr-Moson-Sopron megye területén végezzük.

A szolgáltatás végzését törvények, rendeletek, szabványok szabályozzák. Társaságunk ezen előírások betartásával igyekszik elnyerni a szolgáltatást igénybevevők bizalmát. El szeretnénk érni, hogy a kéményseprőre ne csak szerencsét hozó jótevőként tekintsenek, hanem mint a biztonság őrére. Különböző nyomtatványok útján adunk a tervezéshez, kivitelezéshez segítséget. A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő kölcsönös érdeke, hogy a lehetséges baleseti forrásokat felderítse, elhárítsa, biztonságossá téve ezáltal az érintett ingatlanokat.
Cégünk, Győr-Moson-Sopron megye gazdálkodó szervezetei* részére nyújt kéményseprő szolgáltatást. Tapasztalatok szerint egy esetlegesen bekövetkezett káreseményt követően a kártérítés feltételeként a biztosító társaságok is megkövetelik a tulajdonosi/ üzemeltetői kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges igazolását. Az igazolás (tanúsítvány) hiányának egy tűzvédelmi hatósági ellenőrzéskor is következményei lehetnek.
 

 

Kétüsz Kapuvár Kft.
Kapuvár, 2017.01.01

 

Hatósági igazolás tevékenység végzéséről

 

*gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai gazdasági társulat, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.